Centrum Medyczne Suliga - chirurgia plastyczna

Lek. med. Andrzej Chmielarz

Lekarz medycyny Andrzej Chmielarz ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w 1988 roku jest specjalistą chirurgii onkologicznej od 1998 roku. Swoje doświadczenie stale rozwijał pracując w Instytucie Onkologii w Gliwicach oraz na kursach zagranicznych i krajowych między innymi z leczenia operacyjnego  nowotworów piersi, głowy i szyi, tarczycy, przewodu pokarmowego, trzustki. Brał udział m.in. w stażu z laryngologii onkologicznej w Academisch Ziekenhuis Vrije Universitet MB w Amsterdamie oraz w stażu z chirurgii onkologicznej w Netterlands Cancer Insitute Antoni van Leewenhoek Huis. Ukończył szkolenie z usg narządów położonych powierzchownie (sutek, tarczyca, węzły chłonne). 

Jest autorem i współautorem publikacji naukowych w piśmiennictwie krajowym i  zagranicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Przykłady wykonywanych operacji:

  • usuwanie guzków piersi
  • usuwanie guzków tarczycy
  • chirurgiczne leczenie nowotworów skóry