Centrum Medyczne Suliga - chirurgia plastyczna

Przed operacją

Co należy wiedzieć przed operacją?

Każdy pacjent, który zamierza poddać się operacji w naszym Centrum powinien zgłosić się po uprzedniej rejestracji na wizytę konsultacyjną do lekarza danej specjalności, który będzie go następnie operował i dalej leczył. Podczas wizyty konsultacyjnej pacjent będzie mógł szczegółowo przedstawić swój problem zdrowotny, zostanie zbadany i uzyska informację na temat możliwych sposobów leczenia.  Ważne jest, aby podczas tej wizyty poza dokumentem tożsamości z nr PESEL przynieść ze sobą wyniki dotychczasowych badań, jeżeli takie posiada, dokumentację wcześniejszego leczenia, współistniejących chorób, poinformować o stosowanych lekach, alergiach w tym również na leki, dietach, nałogach, ograniczeniach zdrowotnych itp.  Niekiedy informacje, które mogą wydać się pacjentom nieistotne, mogą być ważne dla właściwego przygotowania do operacji, jej przeprowadzenia oraz efektów.  

W trakcie wizyty lekarz zleca też niezbędne badania laboratoryjne i niekiedy radiologiczne oraz konsultacje specjalistyczne, które należy wykonać  w terminie zaleconym przed operacją

Pacjenci stosujący leki obniżające krzepliwość krwi są proszeni o poinformowanie o tym fakcie i często również o czasowe odstawienie tych leków (najczęściej  7 dni przed operacją), oczywiście w porozumieniu z lekarzem je zlecającym. 

Pacjenci leczeni z powodu chorób przewlekłych jak np. cukrzyca, nadciśnienie, astma, zaburzenia rytmu serca i inne są również proszeni o poinformowanie o tym fakcie, ale przeważnie powinni je nadal stosować i zabrać stosowane stale leki ze sobą do szpitala. Pacjentki będące w ciąży, jak również pacjentki stosujące leki hormonalne ginekologiczne powinny poinformować podczas wizyty konsultacyjnej o ich stosowaniu, gdyż od tego może zależeć decyzja o zabiegu i o jego terminie.

W dniu poprzedzającym zabieg należy unikać ekstremalnych wysiłków fizycznych, odwodnienia, odbiegającej od przeciętnej diety, stosowania suplementów diety i leków „na własną rękę”, zadbać o czystość. Jeżeli jest to potrzebne, lekarz operujący wcześniej zleci niektóre leki stosowane jako przygotowanie do operacji.

Prosimy o zgłaszanie się w dniu operacji o wyznaczonej godzinie. Staramy się tak umawiać pacjentów, aby nie narażać ich na długotrwałe oczekiwanie na zabieg. Niepotrzebna jest naszym zdaniem praktyka przyjmowania wszystkich pacjentów razem np. rano, a potem wielogodzinne oczekiwanie na zabiegi wykonywane w kolejności, co jest spotykane w wielu szpitalach.

W dniu operacji  ważne jest powstrzymanie się od jedzenia i picia przed operacją, jeżeli tak zalecił lekarz. Jeżeli nasuną się jeszcze Państwu jakieś niejasności związane z planowanym zabiegiem lub swoim stanem zdrowia, prosimy o ich wyjaśnienie z lekarzem operującym.  Przed operacją są jeszcze raz zadawane pytania dotyczące stanu zdrowia, sprawdzane przyniesione przez pacjenta  badania dodatkowe, nr telefonu do bliskiej osoby, a pacjenci planowani do znieczulenia  ogólnego są również badani przez lekarza anestezjologa. 

Prosimy również o zdjęcie biżuterii i soczewek kontaktowych, protez zębowych itp. oraz o unikanie makijażu, jeżeli planowany zabieg jest w okolicy twarzy. Pacjenci niekiedy  proszeni są o zgolenie gęstego zarostu w okolicy operowanej. Pacjenci przed zabiegiem zakładają szpitalne koszule operacyjne i ochraniacze na stopy.

Nie ma potrzeby obciążania swojego bagażu ręcznikami, mydłem, wodą do picia, jedzeniem, sztućcami itp., gdyż podstawowe potrzeby w tym zakresie zapewnia Państwu szpital. Jeżeli planowany jest pobyt w szpitalu po zabiegu, warto zabrać ze sobą kosmetyki osobiste, można zabrać piżamę lub koszulę do zmiany i kapcie, a w przypadku dzieci również ulubioną zabawkę.