Centrum Medyczne Suliga - chirurgia plastyczna

Operacje migdałków

Najczęściej wykonuje się operacje migdałka gardłowego i podniebiennych u dzieci. Migdałek gardłowy jest usuwany w całości, natomiast w przypadku migdałków podniebiennych  preferujemy ich operacyjne zmniejszenie, chyba że są wskazania do usunięcia w całości. Operacje te wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, po uprzedniej konsultacji oraz wykonaniu niezbędnych badań laboratoryjnych.  Dziecko po operacji pozostaje w szpitalu najczęściej do drugiego dnia. Poza pozostawaniem pod opieką lekarska i pielęgniarską może w tym czasie przebywać w oddziale z matką lub ojcem, którym zapewniamy nocleg i posiłki.  Przez ok. tydzień po opuszczeniu szpitala jest stosowania dieta z wyłączeniem gorących płynów i gorących oraz twardych i drażniących pokarmów, jak również jest zalecane znaczne ograniczenie wysiłku fizycznego.

Operacje migdałków u dorosłych wykonywane są obecnie rzadziej i zawsze należy rozważyć, jakiego charakteru są dolegliwości ze strony migdałków i co jest ich przyczyną.  Należy podkreślić, że usunięcie w całości migdałków u dorosłych wiąże się z większym ryzykiem powikłań, głównie krwotocznych oraz z większymi dolegliwościami bólowymi po operacji i dłuższym gojeniem, więc zawsze należy przemyśleć rzeczywiste wskazania medyczne do tego zabiegu. W okresie pooperacyjnym wymagane jest wyłączenie wysiłków fizycznych, dalekich podróży oraz stosowanie zaleconej diety przez minimum 10 dni.