Centrum Medyczne Suliga - chirurgia plastyczna

Dr n. med. Elżbieta Drewienkiewicz-Suliga

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 1990 roku. Jest specjalistą otolaryngologiem od 1998 roku lecząc operacyjnie w Oddziale Otolaryngologicznym Szpitala Wojewódzkiego zarówno dorosłych jak i dzieci. W 2000 roku uzyskała w Warszawie stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej  dotyczącej wrodzonych torbieli i przetok twarzy i szyi i współistniejących anomalii rozwojowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Jest autorem lub współautorem 18 prac naukowych w piśmiennictwie naukowym, uczestniczyła w wielu konferencjach i kursach zagranicznych i krajowych, w tym:

 • 1990
  Dyplom z wyróżnieniem - Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie
 • 1993
  Podstawy chirurgii czynnościowej i estetycznej nosa - Warszawa
 • 1995
  Pierwszy stopień specjalizacji z otolaryngologii
  Nasenendoskopie - endoskopische Diagnostik and operative Technik - HNO-Universitätsklinik Graz, Austria
  Wczesne rozpoznawanie nowotworów głowy i szyi - Poznań
 • 1996
  International course in microsurgery in otology and otoneurology Georges Portmann Institute, Bordeuax, Francja
  Chirurgia rekonstukcyjna w otolaryngologii wybrane problemy - Warszawa
  Wstępna kwalifikacja kandydatów do wszczepu ślimakowego - Poznań
 • 1997
  Staż specjalizacyjny z otolaryngologii dziecięcej - Brno, Czechy
  Międzynarodowy kurs chirurgii plastycznej - Polanica-Zdrój
  Praktyczne podejście do guzów głowy i szyi - Warszawa
  Współczesne zagadnienia audiologii klinicznej - Kraków
  Alergologia w rynologii - Warszawa
  Nowotwory głowy i szyi - Kraków
 • 1998
  Drugi stopień specjalizacji z otolaryngologii
  Patologia i klinika ucha środkowego i wewnętrznego - Kraków
  Międzynarodowy operacyjny kurs chirurgii onkologicznej głowy i szyi - Kraków
 • 1999
  State of the art aesthetic surgery - Antibes Juan-les-Pins, Francja
 • 2000
  Stopień naukowy doktora nauk medycznych Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie
 • 2001
  III kurs chirurgii endoskopowej zatok przynosowych - Warszawa
  Diagnostyka USG narządów położonych powierzchownie: sutek, tarczyca i inne narządy szyi oraz biopsja aspiracyjna cienkoigłowa monitorowana ultrasonograficznie - Susiec
 • 2002
  XIII Sympozjum Audiologiczne - Kazimierz Dolny n/Wisłą
 • 2003
  Chirurgia perlaka- Warszawa
 • 2004
  Diagnostyka i leczenie chirurgiczne guzów przyusznych - Warszawa
 • 2006
  XIXth International Come of functional endoscopic sinus surgery - Hradec Kralove, Czechy
  VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Mikrochirurgia ucha środkowego - Warszawa
 • 2007
  VII Międzynarodowy Kurs mikrochirurgii ucha-postępy w operacjach tympanoplastycznych
  Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad snem - Warszawa
 • 2008
  First Bergamo Open Rhinoplasty Course-Bergamo, Włochy
 • 2009
  17th Stuttgard Course for functional and aesthetic rhinoplasty-Stuttgard, Niemcy
  Diagnostyka usg narządów położonych powierzchownie - diagnostyka USG sutka ślinianek węzłów chłonnych i innych narządów szyi - Zamość
 • 2010
  Chirurgia endoskopowa w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi - Poznań
  „Podstawy odpowiedzialności lekarza za niepowodzenie w leczeniu”. Katowice
 • 2011
  6. Corso di chirurgia plastic di Villa Bella-Salo, Włochy
  RhinoForum. Warszawa
 • 2012
  „Metody  diagnostyki i leczenia chorych z urazami czaszki twarzowej – gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy”. Częstochowa
  Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Gdańsk
  „Kurs chirurgii endoskopowej zatok przynosowych”. Warszawa
 • 2013
  „Chirurgia endoskopowa FESS – złoty standard w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych”. Wrocław
 • 2015
  XI Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. Rawa Mazowiecka
  „100 wszczepień implantu ślimakowego w Katedrze i Klinice ORL w Katowicach”. Katowice
 • 2016
  „Otolaryngologia przez przypadki”. Warszawa
 • 2017
  XII Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. Warszawa
  „Położeniowy zawrót głowy”, „Chirurgia endoskopowa zatok przynosowych na modelu Phacon”, „Narażenia na hałas. Praktyczne i prawne aspekty ochrony słuchu przed hałasem”. Serock
  „Diagnostyka ultrasonograficzna narządów szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)” . Katowice
  VI Nowe trendy w otolaryngologii – Szczyrk
 • 2018
  Sixth Bergamo open rhinoplasty course – Bergamo (Włochy)

Elżbieta Drewienkiewicz-Suliga jest członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
 • Sekcji Rynologicznej PTORL
 • Polskiego Towarzystwa Lekarskiego