Centrum Medyczne Suliga - chirurgia plastyczna

Lek. med. Lech Panek

Lekarz medycyny Lech Panek ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medyczne w Zabrzu w 1999 roku, a od 2010 roku jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej.  

Jest szczególnie ceniony za diagnostykę i operacje żylaków kończyn dolnych. Wykonuje w naszym centrum również operacje żylaków odbytu, przepuklin brzusznych (pachwinowych, pępkowych, kresy białej), usunięcia zmian skórnych z badaniem histopatologicznym i inne, kwalifikuje pacjentów do operacji laparoskopowych, które wykonuje w innym ośrodku.