Centrum Medyczne Suliga - chirurgia plastyczna

Lek. stom. Michał Kubarek

Lekarz stomatolog Michał Kubarek ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach i od 2005 roku jest specjalistą chirurgii stomatologicznej.  Pracując w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej doświadczenie swe doskonalił również na licznych kursach i konferencjach naukowych.  W tutejszym Centrum wykonuje  zabiegi ambulatoryjne oraz we współpracy z otolaryngologiem operacje zatok przynosowych przy schorzeniach zębopochodnych. 

Przykłady wykonywanych operacji: 

 • operacje zatok szczękowych przy zapaleniu zębopochodnym
 • plastyka połączenia ustno-zatokowego
 • plastyka wyrostka zębodołowego
 • usunięcie torbieli zębopochodnych również z regeneracją kości
 • usunięcie zęba stałego z plastyką połączenia ustno-zatokowego
 • usunięcie korzenia zęba ze światła zatoki szczękowej
 • odsłonięcie lub usunięcie zęba zatrzymanego
 • usunięcie zęba ósmego również z rozseparowaniem korzeni
 • usunięcie zęba jedno i wielokorzeniowego chirurgiczne
 • regeneracja kości w trakcie zabiegu ekstrakcji
 • resekcja wierzchołka korzenia zęba w zębie jedno i wielokorzeniowym
 • usunięcie leukoplakii z jamy ustnej