Centrum Medyczne Suliga - chirurgia plastyczna

Chirurgia rekonstrukcyjna

Daje możliwości odtworzenia funkcji i wyglądu części ciała zmienionych lub zniszczonych poprzez urazy mechaniczne, oparzenia, nowotwory a także leczenie wad wrodzonych.

Zabiegi w tej dziedzinie od wieków budzą u pacjentów wiele emocji a także obaw. Nowoczesna chirurgia rekonstrukcyjna daje możliwości uzyskania oczekiwanej zmiany wyglądu w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Właściwa kwalifikacja i odpowiednio dobrany zabieg operacyjny powinny przynieść spodziewany efekt korekcji chirurgicznej.